VITAJTE NA ZÁHRADNÍCKE FARMA MICHAŁ DZIDA

Farmu vedú od roku 2004 manželia Karolina a Michal Dzidovi